SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 

 

YAGONA TERMAL OTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

YAGONA Termal Otel, Sürdürülebilir çevre anlayışı ile kaynakları en verimli şekilde kullanmayı, çevreye olumsuz etkilerini en aza indirgeyerek gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmayı görev edinmiştir.
YAGONA Termal Otel, Turizmin gelişmesine katkı sağlamak, kaynakları en verimli şekilde kullanmak, yeniden kazandırmak ve dönüştürmek konularında da ekip olarak en verimliyi hedeflemiştir.
YAGONA Termal Otel, mevcut ve gelecekteki tüm faaliyetleri misafirlerin, çalışma arkadaşlarının, yöre halkının ve tüm paydaşların ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan fayda oluşturmasını ön planda tutarak, işleyişinde sürekli olarak daha iyisini yapma sürecini benimsemiştir.

YAGONA TERMAL OTEL ÇEVRE POLİTİKASI
– Doğal kaynaklarımızı etkin kullanmak,
– Sıfır Atık ilkesiyle, atıkların ayrıştırılmasını ve geri kazanımını sağlamak,
– Su tüketimini azaltmak,
– Çevre dostu, doğaya zarar vermeyen ürün tercih etmek,
– Sera gazlarını azaltmak,
– Önemli çevre boyutları ve etkileri konusunda çalışanların farkındalığını artıracak eğitimler vermek,
– Çevreyi Koruma Faaliyetlerimizi kurum kültürü haline getirmek,
– Çevresel faaliyetlerimiz ve ilkelerimiz konusunda tüm ilgili taraflarımızın bilgilendirilmesi ve katılımını sağlamak.
– Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, çevre mevzuatına ve idari düzenlemelere riayet etmek.

YAGONA TERMAL OTEL İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
– Dinamik ve profesyonel insan kaynağımızı, kurum kültür ve hedeflerine uygun olan adaylar arasından seçmek ve geliştirmek.
– İnsana yatırım yapan ve değer veren bir tesis olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli izlenen ve iyileştirilen       düzenlemeler kurmak ve yönetmek.
– Çalışanlarımızla iş birliğini destekleyen, pozitif ve uyumlu çalışma ortamları oluşturmak.
– Çalışanlarımızla güvene ve etik ilkelerine dayalı ilişkiler oluşturmak.

YAGONA TERMAL OTEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
– Yasal şartlar ve kendi şartlarımız çerçevesinde, ekip ruhu içerisinde insan sağlığını korumak,
– Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek,
– Tüm çalışanlarımızı eğitimler yardımıyla bilinçlendirerek kendilerinin, diğer çalışanların ve misafirlerimizin sağlık ve   güvenliklerini  tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
– Risk ve fırsat analizlerimizi gözden geçirerek sıfır kaza kültürünü sürekli iyileştirmek,
– İSG yönetim sistemin planlanması, uygulanması, performans değerlendirmesi ve iyileştirme faaliyetlerinde çalışanların     katılımının sağlamak.

YAGONA TERMAL OTEL ÇOCUK KORUMA POLİTİKASI
– Çocukların korunması için sıfır tolerans yaklaşımı benimsenmiştir.
– Tüm ekibimize alanında uzman tarafından çocuk ihmal ve istismarı, çocuk istismarı ihbar etme uygulamaları ve bu kapsamdaki   toplumsal yükümlülüklerimizi içeren eğitimler vermek,
– Anne-babaların çocuklarına karşı tutum ve davranışlarının, fiziksel-sözlü-psikolojik şiddet veya ihmal belirtilerinin farkında   olmaya, bu tür vakalar karşısında uyanık olmaya çalışmak.

YAGONA TERMAL OTEL SATIN ALMA POLİTİKASI
– Tüm yasal düzenlemelere uyum gösteren tedarikçiler ile çalışmak,
– Tedarikçi seçimlerinde 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip, gıda tedarikçilerinin ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim   Sistemi belgesine sahip olmasına dikkat etmek,
– Satın alma işlemlerinin tamamını yakın bölgelerden tercih etmek. Böylece tedarikçi firmaların teslimat araçlarının CO2   salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılmasını sağlamak,
– İşletmemiz için gerekli tüm mal ve hizmetlerin zamanında, uygun fiyat ve ödeme koşullarında, mümkün olan en üst kalitede   tedarik etmek,
– Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak kaliteli ürünleri almak.

YAGONA TERMAL OTEL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI
– Otelimizin bulunduğu Termal Bölge de, toplumun refah seviyesinin artması, ekonomik ve sosyal olarak ileri gitmesi için projeler   üretmek veya bu tür projelere destek vermek,
– Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etme ve toplumun gelişimine katkı sağlamak,
– Kaliteden ödün vermeden, tedarikçilerimizle işbirliği yaparak kazan-kazan anlayışı ile karşılıklı değer kazanmasını sağlamak,
– Yerel halkın istihdamını artırmak ve yerel halkı güçlendirmek.
– Çalışanlarımızın yer alabilecekleri sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleyerek farkındalık  oluşturmak.

YAGONA TERMAL OTEL, Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için performansını sürekli gözden geçirecek, gerekli düzeltme çalışmaları ile çevrenin iyileştirilmesi ve korunması, yeterli insan ve finansal kaynağı, bölge halkının ve misafirlerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmayı görev edinmiştir.